22/10 2020 FÖDDES TVÅ STORA RÖDA VALPAR , EN TIK & EN HANE. TIKEN STANNAR PÅ KENNELN